Voor uzelf Mail: info@thevitalitycoach.be Groepen Welkom Bedrijven Sporters Leefsfeer Demofilm Contact Downloads Onze shop Faqs Links Voorwaarden Specials Welkom ! Méér vitaliteit voor groepen Vitaliteit voor bedrijven & organisaties Méér vitaliteit voor sporters Vitaliserende leefsfeer Vitaliserende specials Onze vitaliserende shop Vitaliteit in beeld, de film Vitaliserend contact Vitaliserende downloads Faqs Voorwaarden Vitaliserende links
Hits           Bezoekers Méér vitaliteit voor uzelf

‘Uw Vitaliteit in Beeld’


‘Uw gezondheid en vitaliteit wordt behouden door het preventief

beschermen van het eigen ‘genetisch potentieel om gezond te blijven.

Gaan voor gezondheid is altijd beter dan vechten tegen ziekte !’


U wenst een nieuw élan, een nieuwe impuls of dynamiek in uw leven, voor uw organisatie of bedrijf. Met 'Uw Vitaliteit in beeld' helpen wij u of uw organisatie, graag op de snelweg naar méér en duurzame vitaliteit en gezondheid.

Een mens is één geheel, een geheel dat zowel optimaal moet kunnen functioneren als genieten. Een organisatie of bedrijf kenmerkt zich op zijn beurt door een geheel van samenwerkende mensen. Het is dan ook evident dat de vitaliteit van het geheel mede bepaald wordt door de vitaliteit van de deelnemers. En ook andersom wordt ieders vitaliteit beïnvloedt door parameters uit de gehele organisatie. Daarom is een totaal energie-management belangrijk voor een optimale werking van organisaties en bedrijven. Specifieke problemen zijn o.a. absenteïsme, personeelsverloop, motivatie, stress, burn-out, …  ‘The Vitality Coach’ biedt dan ook specifieke clinics op maat van bedrijven, sporters, groepen en particulieren.


Met  een ‘Vitaliteits-Clinic’ krijgt u een duidelijke kijk op uw conditie en de dynamiek van al uw bio-energetische functies. Ondersteunend, beschermend, een korter pad naar herstel ...Tijdens een eerste ‘clinic’ brengt ‘The Vitality Coach’ d.m.v. ‘Meridiaan-analyse’ en eventueel ‘Bodyscans’ , onmiddellijk uw energietoestand en aanwezige belastingen, uw belastbaarheid en veerkracht, kortom ‘uw vitaliteit in beeld !’  


Ingeval van een organisatie of bedrijf wordt dit voor het gehele deelnemende team precies in kaart gebracht, inclusief ‘anonieme’ groepsbeelden die status en tendenzen weergeven.


Eerst de 'toxische patronen' en blokkaden opsporen


‘Vitaliteit is letterlijk een zaak van beweging en bewogen worden.

Deze beweging is én geeft energie in denken, voelen en uitdrukken.

Rijkelijke en onbelemmerde beschikbaarheid resulteert in een

optimale uitwisseling tussen lichaam en geest.’


‘The Vitality Coach’, de naam zegt het al, is gericht op uw vitaliteit. Het preventief beschermen van uw vitaliteit wordt evenals uw eventuele onverklaarde klachten, vanuit een dieperliggend perspectief  bekeken.


Een energie-analyse van uw actuele toestand geeft meteen een beeld van uw eigen adaptatie- en herstelcapaciteit.


Daarop gebaseerd volgt een plan van aanpak, gebaseerd op 3 tot 5 vervolgsessies, waarbij een vooropgesteld verbeteringstraject beoogd wordt. Met uw persoonlijk preventie plan (PPP), persoonlijk actie plan (PPA) of persoonlijk behandelplan (PPB) kan u zo snel en duurzaam als mogelijk is, uw batterijen terug vol laden of opgeladen houden…


‘The Vitality Coach’ gebruikt daarom een verfijnd computersysteem dat via o.m. specifieke acupunctuurpunten aan handen en voeten, precies registreert wat uw lichaam vertelt. U kijkt mee op het scherm en heeft onmiddellijk een klare kijk op uw energietoestand. Zo komen we snel op het spoor van ondermeer energietekorten en -blokkades, bio-energetische regulatiezwakten, de gevolgen van toxische belasting en levenspatronen die de energie in beweging (e-motion) blokkeren. Veelal en verrassend aan de orde zijn een negatieve mindset, onderhuidse emotionele / mentale / werkgerelateerde/ maatschappelijke druk, ‘oud zeer’, slopend compensatiegedrag of andere stressoren.


Naast biochemische belasting en stralingsbelasting, komen ook vaak een verborgen focale ontsteking, een virusrestant of schimmel, zelfs een litteken of een ondermijnende verzuring bovenaan de prioriteitenlijst… Deze blokkaden kunnen er oorzaak van zijn dat een behandeling (medicatie, supplementen, therapie, …) niet aanslaan.


Dit geavanceerde systeem wordt ook ingezet voor het on-the-spot ondersteunen of herstellen van uw functionele energiebalans, uw mind-body-balans, de ontgifting en verstoorde biologische functies. Volgens uw persoonlijk behandelplan worden op o.a. acupunctuurpunten en chacra’s vier natuurlijke krachtvelden toegepast om het zelfhelend vermogen van het lichaam te mobiliseren: ritmische kleurlichtpatronen (biofotonen), harmonisch pulserende elektro-magnetische patronen, microstroom en mechanische impulsen. Alles gebeurt zonder acupunctuurnaalden, veilig en pijnloos, en zonder schadelijke bijwerkingen. Waar nodig wordt dit verder ondersteund met orthomoleculaire voedingssupplementen, andere natuurlijke middelen en bijzondere to-the-point lifestyle-adviezen ( i.v.m. aangepaste voeding, beweging en omgevingsfactoren).

The Vitality Coach’ en de ‘ Vitality Clinic Car’, hoe het begon…

Van origine opgeleid in de electronika en in de audiovisuele kunsten, werd Ro de Lanoeye - oprichter van ‘The Vitality Coach’ - naar aanleiding van een persoonlijk voorval in 1997 beroerd door de wereld van het energetisch behandelen.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Na een eerste Reiki-opleiding werd het nieuw ingeslagen pad bestendigd en bekwaamde Ro zich als ‘Naturopaat’, oorspronkelijk onder de heel toepasselijke benaming ‘Energy & Harmony’. Ontelbare uren zelfstudie wisselden af met vele trainings in binnen- en buitenland, o.a. Zen-Shiatsu massage, Aromatherapie, Tachyontechnieken, Esoterische Anatomie en electro-acupunctuur.


In zijn passie en streven om mensen op correcte en objectieve wijze te helpen bij hun moeilijke emoties en vage klachten, komt hij in 2004 in aanraking met een innovatieve methode. Deze koppelt energetische therapie aan reproduceerbare vaststellingen. Dat resulteerde spoedig in gedegen oplossingen voor zijn cliënten. Daarbij komen de vroeger opgedane ervaringen met electronica en als realisator van bedrijfsfilms, opnieuw tot hun recht met betrekking tot duidelijke visualisaties en diverse stralingsmetingen.De dokter van de toekomst zal géén medicijn voorschrijven.

Hij zal de patiënt interesseren voor zijn lichaam en voeding,

de oorzaken van ziekte en het voorkomen daarvan.'

                                                                 Thomas Edison – 1902‘The Vitality Coach’ is dan ook een authentiek en uniek project. Niet in het minste omwille van de in 2007 zelfontworpen ‘Vitality Clinic Car’, waarin alle hulpmiddelen ter beschikking staan voor to-the-point energetisch behandelen volgens de recentste inzichten  in o.a. electro-acupunctuur en quantumfysica. ‘The Vitality Coach’ brengt het beste van wetenschap en energetische therapie samen.


Ook het woordje ‘Coach’ kreeg hier een bijzondere betekenis. ‘Coach’ en ‘koets’ zijn ontleend aan het Hongaarse dorp ’Kocs’ (uitspraak ‘coach’) waar in de15de eeuw reeds postkoetsen werden gebouwd. Heden maakt de coachee met de coach een reis vanuit een bepaalde situatie naar een vooropgesteld doel. Dat kan leerrijk, ontspannend of zelfs spannend zijn... De coachee ontdekt zo nieuwe talenten of inzichten die hij/zij - ondersteund door de coach - zelf leert ontwikkelen. Een beoogd inzicht is o.a. het ‘zelfherstellend vermogen’ waarover iedereen beschikt. Daarbij is ‘The Vitality Coach’ zowel de reis, de reisbegeleider als  de koets (bus) zelf. ’Het gaat om jouw vitaliteit, scherp in beeld

   voor oplossingen die langer duren dan vandaag.’

Wie en wanneer beroep doen op ‘Vitality Clinics’ ?

Vrijwel iedereen kan schommelen. Maar soms staat die schommel stil,  zijn wij niet in staat deze zelf weer in beweging te krijgen. Als dat u overkomt, bent u blij met iemand die u dan even een duwtje in de rug geeft.

Het duwtje in de rug van ‘The Vitality Coach’ - U voelt zich niet opperbest, moe of lusteloos. En het gaat niet echt over. ‘The Vitality Coach’ kan u het duwtje in de rug geven dat nodig is voor uw vitaliteit en gezondheid. Bvb. een energy-boost of een op dat moment belangrijk advies. Even maar… want u kan het vervolgens weer op eigen kracht.

Beter voorkomen dan genezen: preventie en anti-aging -The Vitality Coach’ is er voor jong en oud. Voor hen die een preventieve check-up wensen tijdens een ‘Vitality-Clinic’. U heeft meteen een klare kijk op de grote lijnen. Een bijkomend persoonlijk plan van aanpak (PPP, PPB of PPA) helpt u om zo effectief mogelijk uw batterijen opgeladen te houden. Zo voorkomt u vroegtijdige veroudering of bvb. de ernstige gevolgen van langdurige distress, zoals chronische moeheid of een burn-out ...

Ook organisaties, groepen of bedrijven kunnen bij ‘The Vitality Coach’ terecht ten behoeve van preventieve vitaliteits-clinics, prestatieverbetering, stressmanagement en het voorkomen van burn-outs. Zie pagina Stress- & Burnout-preventie, Energie-Management voor Bedrijven en Organisaties’  en bijlage Clinic@Home-Party.


‘We degenereren niet omdat we ouder worden, we verouderen omdat we degenereren ! ‘Anti-Aging’ is het op gezonde wijze voorkomen hiervan.’

Afrondend mag de befaamde uitspraak van Dr. Carlo Rubbia, Italiaans atoomfysicus en Nobelprijswinnaar fysica in 1984, niet uit het oog verloren worden...

’Omdat er 1 miljard energiedeeltjes nodig zijn om tot 1 deeltje materie te  komen, is het belangrijker zich bezig te houden met het energetisch lichaam.'

Of anders gezegd...

Preventie op energetisch vlak voorkomt veel fysiek,  emotioneel, mentaal  en zelfs materieel ongemak !’


Bezoek regelmatig deze site die voortdurend geupdate wordt.

Bezoek ook onze thema-sites die u vindt op de pagina ‘Links


DISCLAIMER: Alle hier genoemde diensten of producten, vervangen de reguliere medische zorgen niet. Ze bieden hieraan complementaire ondersteuning. Bij ernstige en acute  symptomen is het aangewezen uw huisarts of medische specialist te bezoeken. Enkel zij zijn gemachtigd een medische diagnose te stellen.

Alles in een notedop, lees de flyer 2013